Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγίων

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα: Το Σπίτι του βοσκού Γ΄& Δ΄ Τάξη
Επίσκεψη στο σπίτι του βοσκού(μιτάτο), ακολουθώντας το μονοπάτι του Αγίου Υακίνθου.
Περιβαλλοντικό Κέντρο Εκπαίδευσης Ανωγίων

a1.JPG
a2.JPG
a3.JPG
a4.JPG
a5.JPG
a6.JPG
a7.JPG
a8.JPG
a9.JPG
a10.JPG
a11.JPG
a12.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License