Σχολικό Έτος 2011 - 2012

Εκπαιδευτικοί:

Διευθυντής: Νησανάκης Εμμανουήλ

Nisanakis%20M

Υποδιευθυντής-Υπέυθυνος Ολοήμερου: Σταυράκης Κων/νος

Staurakis.jpg

Α1 Τάξη: Μεσογίτη Βασιλική
email:moc.liamtoh|2aniluosav#moc.liamtoh|2aniluosav

Mesogiti.jpg

Α2 Τάξης: Ερμή Ευαγγελία

Ermi.JPG

Β1 Τάξη: Λουλουδάκη Μαρία

Louloudaki.jpg

Β2 Τάξη: Μαυράκη Ελένη

Mavraki.jpg

Γ1 Τάξη: Γκουγκούδης Ιωάννης
email:moc.liamg|siduokguokg#moc.liamg|siduokguokg

Gkougkoudis.jpg

Γ2 Τάξη: Σύρκος Χρήστος

Sirkos.JPG

Δ Τάξη: Ορφανουδάκης Στυλιανός

Orfanoudakis.JPG

Ε Τάξη: Συλιγνάκη Άννα

Sylignaki.jpg

ΣΤ Τάξη: Βοζογλάνης Ιπποκράτης

Bozoglanis.JPG

Τμήμα Ένταξης: Βογιατζής Αντώνης

Vogiatzis.jpg

Γυμναστική: Μπαλασίδης Νικόλαος

Balasidis.jpg

Αγγλικά: Κωνσταντάκη Ευγενία

Konstantaki.JPG

Γαλλικά: Όνομα

*no image

Γερμανικά: Όνομα

*no image
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License