Σχολικό Έτος 2010 - 2011

Εκπαιδευτικοί:

Διευθυντής: Νησανάκης Εμμανουήλ

Nisanakis%20M

Υποδιευθυντής-Υπέυθυνος Ολοήμερου: Σταυράκης Κων/νος

Staurakis.jpg

Α1 Τάξη: Μπιτσάκου Μαρία

Bitsakou%20Maria.JPG

Α2 Τάξης: Φλουρή Σταυρούλα

http:

Β1 Τάξη: Μεσογίτη Βασιλική
email:moc.liamtoh|2aniluosav#moc.liamtoh|2aniluosav

Mesogiti.jpg

Β2 Τάξη: Μαυράκη Ελένη

Mavraki.jpg

Γ Τάξη: Τρούλης Γεώργιος
email:rg.cou.cde|toigroig#rg.cou.cde|toigroig
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://geotr.wikidot.com/

Troulis_Georgios.jpg

Δ Τάξη: Λουλουδάκη Μαρία

Louloudaki.jpg

Ε Τάξη: Βοζογλάνης Ιπποκράτης

Bozoglanis.JPG

ΣΤ Τάξη: Γκουγκούδης Ιωάννης
email:moc.liamg|siduokguokg#moc.liamg|siduokguokg

Gougoudis.jpg

Τμήμα Ένταξης: Κουτσελάκη Δέσποινα

Koutselaki.jpg

Γυμναστική: Μπαλασίδης Νικόλαος

Balasidis.jpg

Αγγλικά: Τασούλη Χρυσαυγή

Tasouli.jpg

Γαλλικά: Χρηστάκη Αγγελική

*no image

Γερμανικά: Μυρωνάκη Ειρήνη

*no image
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License