Σχολικό Έτος 2009-2010

Εκπαιδευτικοί:

Διευθυντής: Νησανάκης Εμμανουήλ

Nisanakis%20M

Υποδιευθυντής-Υπέυθυνος Ολοήμερου: Σταυράκης Κων/νος

Staurakis.jpg

Α1 Τάξη: Μεσογίτη Βασιλική
email:moc.liamtoh|2aniluosav#moc.liamtoh|2aniluosav

Mesogiti.jpg

Α2 Τάξης: Ταβούρογλου Κων/να

Tavouroglou.jpg

Β Τάξη: Τρουλινός Γεώργιος

Troulinos.jpg

Γ Τάξη: Γκουγκούδης Ιωάννης
email:moc.liamg|siduokguokg#moc.liamg|siduokguokg

Gougoudis.jpg

Δ Τάξη: Λουλουδάκη Μαρία

Louloudaki.jpg

Ε Τάξη: Συλιγνάκη Άννα

Sylignaki.jpg

ΣΤ Τάξη: Μαυράκη Ελένη

Mavraki.jpg

Γυμναστική: Μπαλασίδης Νικόλαος

Balasidis.jpg

Αγγλικά: Τασούλη Χρυσαυγή

Tasouli.jpg

Γαλλικά: Φανουργάκη Ειρήνη

*no image

Γερμανικά: Τσακαλάκη Ειρήνη

*no image
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License